WYDARZENIA 
Radomsko » Aktualności


*

Otwarte Mistrzostwa

Województwa Łódzkiego 

w Strzelectwie Sportowym 

Ligi Obrony Kraju

11.11.2018 od godz. 9.00

Strzelnica  LOK Radomsko ul. Piaskowa 7

*

 

*

Zarząd Rejonowy LOK w Radomsku będzie organizaował następujące kursy i szkolenia.

 Kurs Prowadzącego Strzelanie

 Kurs Sędziego Strzelectwa Dynamicznego

Rozszerzenie uprawnień sędziego na strzelbę.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Zarządu Rejonowego LOK w Radomsku.

Druki do pobrania na srtonie internetowej w zakładce "powiat/Radomsko/druki do pobrania"

*

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie

Zarząd Rejonowy w Radomsku

97-500 Radomsko ul. Kościuszki 10

e-mail: lok-radomsko@o2.pl

www.lok-lodz.ntx.pl

Prezes tel. 785-881-806

*Zarząd Wojewódzki L.O.K. Łódź, oraz Biuro ZW LOK w Łodzi
Al. Kosciuszki 71